Ebook Nghệ thuật ngoạn thạch: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Nghệ thuật ngoạn thạch" giới thiệu tới người đọc các lý thuyết về ngoạn thạch, thực hành ngoạn thạch (đá hoa văn đồ thị Hòa Bắc Đà Nẵng, đá hoa văn đồ thị Hòa Phú Đà Nẵng, đá hoa văn đồ thị Trà My Quảng Nam). Mời các bạn cùng tham khảo.