Ebook Nâng cao kỹ năng giải Toán trắc nghiệm: 100% dạng bài Mũ – Logarit, Số phức: Phần 1

Cuốn sách Nâng cao kỹ năng giải Toán trắc nghiệm: 100% dạng bài Mũ – Logarit, Số phứ cung cấp cho các em hệ thống lý thuyết cũng như các dạng bài tập được biên soạn và chọn lọc đảm bảo giúp các em học sinh có thể hình dung rõ ràng về dạng đề mới, rèn luyện kỹ năng làm đề chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Phần 1 của ebook gồm chuyên đề 1 với các vấn đề: vấn đề 1 - lũy thừa, mũ, logarit; vấn đề 2 - phương trình mũ và logarit; vấn đề 3 - bất phương trình mũ và logarit; vấn đề 4 - hệ phương trình và hệ phương trình mũ logarit.