Ebook Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100% dạng bài hàm số, các bài toán liên quan: Phần 1

Ebook Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100% dạng bài hàm số, các bài toán liên quan cung cấp cho các em hệ thống lý thuyết cũng như các dạng bài tập được biên soạn và chọn lọc đảm bảo giúp các em học sinh có thể hình dung rõ ràng về dạng đề mới, rèn luyện kỹ năng làm đề chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Phần 1 của ebook gồm 3 vấn về: Vấn đề 1 - tính đơn điệu của Hàm số; Vấn đề 2 - giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của Hàm số; Vấn đề 3 - cực trị Hàm số. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.