Ebook Nam Bộ đất và người (Tập 9): Phần 1

Cuốn sách “Nam Bộ đất và người (Tập 9)” là tập hợp các bài viết, công trình nghiên cứu của Hội viên Hội Khoa học lịch sử thành phố Hồ Chí Minh và các Hội viên Hội Khoa học Lịch sử các tỉnh thành ở Nam bộ. Phần 1 cuốn sách là các bài viết về: Phương pháp luận, lịch sử – Văn hóa Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.