Ebook Mẫu câu đối hoành phi thường dùng: Phần 2 - Tân Việt, Thiều Phong

Phần 2 Ebook Mẫu câu đối hoành phi gồm các câu đối và câu hoành phi ở loại chúc tụng, loại khiển hứng, loại giáo huấn, loại trướng điếu. Mời bạn cùng tham khảo.