Ebook Mẫu câu đối hoành phi thường dùng: Phần 1 - Tân Việt, Thiều Phong

Ebook Mẫu câu đối hoành phi thường dùng giới thiệu cùng bạn đọc 130 câu đối và 55 câu hoành phi có thể dùng chung mọi địa phương, mọi đối tượng và chia thành các loại: Loại thờ cúng, loại chúc tụng, loại khiển hứng, loại giáo huấn, loại trướng điếu. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm các câu đối loại thờ cúng.