Ebook Lăng Bác Hồ (Truyện kí): Phần 1 - Tô Hoài

Cuốn sách "Lăng Bác Hồ" là câu chuyện của những phiến đá, những cây gỗ từ khắp mọi nẻo đường đất nước tụ họp về thủ đô để xây lên ngôi nhà của Bác. Tất cả như mới đây thôi sống động và chân thực. Đọc cuốn sách bạn đọc sẽ như được sống lại những năm tháng cả nước “tưởng như khắp các núi, tất cả các cụ già dân tộc giỏi tìm đá quý đương đi kiếm, đi thử từng mỏm đá đưa về xây Lăng”. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.