Ebook Kỹ xảo và phương pháp vẽ tượng thạch cao mới nhất: Phần 1

Tượng thạch cao là tài liệu giảng dạy quan trọng của việc học vẽ phác thảo. Tập vẽ chân dung tượng thạch cao vừa là nền tảng để tập vẽ tượng thạch cao, vừa là nội dung chính trong các đề thi vào các trường mỹ thuật, đồng thời cũng là bộ môn không thể thiếu trong giáo dục mỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của tài liệu Tượng thạch cao - Kỹ xảo và phương pháp vẽ mới nhất được chia sẻ dưới đây.