Ebook Kỹ thuật trồng trà xanh hiệu quả: Phần 1

Ebook Kỹ thuật trồng trà xanh hiệu quả: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về cây trà xanh, các vùng chè ở Việt Nam, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chè, kỹ thuật chăm sóc và quản lý nương chè,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.