Ebook Kỹ thuật trồng cam, quýt, bưởi: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Kỹ thuật trồng cam, quýt, bưởi" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về kỹ thuật trồng quýt, kỹ thuật trồng bưởi, phương pháp phòng bệnh vàng lá bằng kỹ thuật trồng xen ổi, kỹ thuật ghép quả trên cây có múi. Mời các bạn cùng tham khảo.