Ebook Kỹ thuật trồng cam, quýt, bưởi: Phần 1

Để giúp những người muốn làm giàu từ nghề trồng cây ăn quả, chúng tôi cho ra mắt cuốn sách “Kỹ thuật trồng cam, quýt bưởi” nằm trong bộ sách “Người nông dân làm giàu không khó” do KS. Nguyễn Đức Cường biên soạn. Phần 1 của ebook gồm các nội dung sau: Các vấn đề chung về các cây có múi, kỹ thuật trồng cam, giống cam sông Com, giống cam Vân Du, giống cam Xã Đoài, quy trình kỹ thuật trồng cam. Mời các bạn cùng tham khảo.