Ebook Kỹ thuật mới về chăn nuôi lợn ở nông hộ, trang trại và phòng chữa bệnh thường gặp: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Kỹ thuật mới về chăn nuôi lợn ở nông hộ, trang trại và phòng chữa bệnh thường gặp" phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật chăn nuôi lợn đực giống, quản lý đàn lợn giống ở trang trại, chuồng trại nuôi lợn, vệ sinh thú y và phòng trị một số bệnh thường gặp ở lợn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.