Ebook Kỹ thuật gò, hàn - Hướng dẫn các kỹ thuật khai triển: Phần 2

Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hàn hồ quang Wolfram - khí trơ, hàn hồ quang lõi trợ rung, hàn điện xỉ và hàn điện khí, kim loại học hàn, kiểm tra và đánh giá mối hàn,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.