Ebook Kỹ thuật gò, hàn - Hướng dẫn các kỹ thuật khai triển: Phần 1

Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khai triển hình gò, hàn hơi và hàn vẩy, các kỹ thuật gò cơ bản, hàn hồ quang kim loại bằng tay, máy điện hàn hồ quang, hàn hồ quang ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.