Ebook Kiệt tác sân khấu thế giới - Cô chủ quán: Phần 1

Là một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm, trung thành với những tư tưởng tiên tiến cuối thời đại Phục hưng, Cáclô Gônđôni đã tiếp thu được những làn sóng tư tưởng của thời đại mới, đồng thời vẫn tìm cách sử dụng những gì còn giá trị trong truyền thống lâu đời của thời đại cũ. Đến với "Ebook Kiệt tác sân khấu thế giới - Cô chủ quán: Phần 1" các bạn sẽ phần nào hiểu rõ hơn về kịch của Cáclô Gônđôni.