Ebook Kiếp trước em đã chôn cất cho anh (Tập 2): Phần 2 - Tào Đình

Nối tiếp nội dung cảu phần 1 cuốn sách "Kiếp trước em đã chôn cất cho anh", phần 2 trình bày các nội dung: Tình yêu đơn phương, Đến ngày mai, Người anh vĩ đại, Trầm luân, Tình yêu bong bóng, Trùng phùng, ba người, Áp lực, Chính nghĩa, Đại T là một anh hùng, Bình bình an an, Lấy tên của chân trời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.