Ebook Kiếp trước em đã chôn cất cho anh (Tập 1): Phần 2 - Tào Đình

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn tiểu thuyết "Kiếp trước em đã chôn cất cho anh (Tập 1)", phần 2 trình bày các nội dung: Đắm chìm, Mại mại và trà, Tôi có thể lên gường cùng anh, Vấn vương vì em, Thương nhớ vì em, Anh chỉ muốn có mình em thôi, Ngọc và đá, Gia đình hòa thuận, Gương vỡ khó lành, Thế giới thật là đẹp, Tôi thật tệ, Anh muốn em đi với anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tiết.