Ebook Học nghề xây dựng gò hàn

Ebook Học nghề xây dựng gò hàn được biên soạn với mục đích làm tăng sự cân bằng giữa các bậc đào tạo. Bộ tài liệu học nghề mang tính cơ bản, hoàn chỉnh, hiện đại nhằm giúp người đọc tự nâng cao tay nghề, cũng như thích hợp làm tài liệu tham khảo cho học sinh và giáo viên các trường dạy nghề. Sách có các nội dung sau: Kiến thức về hàn nối và tán nối, phương pháp khai triển - phóng dạng - ra liệu, kiến thức về vật liệu kim loại thường dùng, công cụ và thiết bị thường dùng,..