Ebook Hằng số luân hồi Thái cực hoa giáp: Phần 1 – Nguyễn Ngọc Thạch

Phần 1 của cuốn sách “Hằng số luân hồi Thái cực hoa giáp” giới thiệu tới người đọc những kiến thức của phần 1 - Mô hình dung sai thái cực (những khái niệm cơ bản, Hằng số luân hồi), Phần 2 - Mô hình định vị thái cực (thái cực hoa giáp). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.