Ebook Giải bài tập tiếng Anh 3: Phần 1 - Nguyễn Thị Thanh Yến, ThS. Bạch Thanh Minh

Cuốn sách Giải bài tập tiếng Anh 3 được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách nhằm bồi dưỡng cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh bước đầu dạy Tiếng Anh cho con em mình. Phần 1 của cuốn sách gồm những bài dịch và bài giải các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập (workbook). Với các chủ đề: bạn và tôi, trường học của tôi với những units sau: Hello, Thank you, Ours name, My friends, My school, My classroom. Mời các bạn cùng tham khảo.