Ebook Gia đạo truyền thông bảo: Phần 2

Phần 2 ebook là mục lục các bài thuốc: Mục các thứ thuốc viên mọi bệnh, mục cảm sốt, mục sốt rét, mục ho suyễn, mục đau bụng, mục tả lỵ, mục tích tụ, mục phù nề, mục tê thấp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.