Ebook Em học giỏi tiếng Anh lớp 4 (Tập 2): Phần 1 - Đại Lợi

Cuốn sách Em học giỏi tiếng Anh lớp 4 tập 2 được biên soạn dựa trên chương trình chuẩn trong sách giáo khoa. Phần 1 của cuốn sách giúp người học làm quen các dạng bài tập thường gặp trong các đề thi: ngữ âm, ngữ pháp, bài thực hành kỹ năng nghe, đọc và viết. Đồng thời, ở từng phần bài học với những hình ảnh minh họa sinh động sẽ góp phần tạo hứng thú học tập cho các em, nhất là với lứa tuổi học sinh tiểu học, bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.