Ebook Đồng Tháp di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh: Phần 1

Ebook mục đích thực hiện tốt chức năng giáo dục truyền thống, giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn các giá trị lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương Đồng Tháp. Qua đó, nhân lên hào khí dựng nước, giữ nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng văn minh, tiến bộ, xứng đáng với thành quả của bao thế hệ ông cha ta đi trước. Phần 1 ebook 19 những di tích và danh lam thắng cảnh, mời các bạn tham khảo phần 1 ebook.