Ebook Đồng bằng sông Cửu Long - Vùng đất con người: Phần 1 - NXb Quân đội Nhân dân

Ebook Đồng bằng sông Cửu Long - Vùng đất con người: Phần 1 trình bày các nội dung phần 1 - Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội và các di tích, danh thằng của đồng bằng sông Cửu Long như: Đặc điểm tự nhiên, đặc điểm kinh tế, đặc điểm dân tộc, di tích lịch sử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của ebook để nắm bắt nội dung chi tiết.