Ebook Đọc cuốn Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sến - Nguyễn Hiến Lê

Ebook Đọc cuốn Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sến do Nguyễn Hiến Lê thực hiện nêu lên quan điểm và cảm nhận của ông về cuốn sách Sài Gòn năm xưa. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Lịch sử thì đây là tài liệu hữu ích.