Ebook Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa: Phần 1 - Vũ Hữu San

Cuốn "Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa" của tác giả Vũ Hữu San đã xuất bản ở nước ngoài, được phổ biến trên Internet từ năm 1995 và được tác giả cập nhật bổ sung vào năm 2007. Là người đã từng trực tiếp chiến đấu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Vũ Hữu San đã bỏ công rất lớn trong việc tập hợp, phân tích các tư liệu trong và ngoài nước nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về địa lý biển đảo có tính liên ngành, có mối quan hệ tới thành quả của nhiều môn khoa học khác nhau như địa chất, thủy văn, dân tộc học, sinh vật... Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.