Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc - Liệt Tử và Dương Tử: Phần 1

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc - Liệt Tử và Dương Tử: Phần 1 là một tài liệu dịch thuật và chú giải các tác phẩm của Liệt Tử và Dương Tử, 2 nhà tư tưởng học của Trung Quốc. Tài liệu phần 1 này sẽ giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung liên quan như: Nhân vật Liệt Ngự Khấu, nguồn gốc tác phẩm Xung hư chân kinh, tư tưởng của Liệt Tử, tư tưởng của Dương Tử,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.