Ebook Cuộc đời dài lắm: Phần 2 - NXB Văn học

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Cuộc đời dài lắm" của nhà văn Chu Lai, do NXB Văn học ấn hành, câu chuyện bắt đầu từ "Cuộc đời dài lắm nhưng cuộc đời cũng thật ngắn ngủi. Kể từ ngày anh về đây với
cương vị mới, hai mùa mưa và sắp sửa hai mùa khô nữa sắp qua đi. Cả công ty đang
tung beng lên trong một cơn sốt vỡ da chưa biết bao giờ hạ nhiệt..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.