Ebook Con người là tiểu vũ trụ: Phần 1

Từ thủa xa xưa, ở phương Đông bằng minh triết của các nhà thông thái đã coi con người là tiểu vũ trụ. Nghĩa là vũ trụ và con người có những nét đồng dạng, phải chăng chỉ khác nhau về quy mô. cuốn sách góp phần làm rõ mối quan hệ chi tiết mối quan hệ giữa con người và vũ trụ dưới ánh sáng tiến bộ của khoa học tự nhiên mà đỉnh cao là vật lý cơ học lượng tử, khoa học cận tâm lý và cơ thể y học. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.