Ebook Chuyện chưa biết về nhà văn Nam Cao: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Chuyện chưa biết về nhà văn Nam Cao" do Trần Thị Hồng biên soạn giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những dòng kỷ niệm, chúng tôi đi tìm mộ cha, những người thân của nhà văn Nam Cao, Cha tôi - Nhà văn Nam Cao, những nhân vật trong tác phẩm của Nam Cao và ngoài đời,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.