Ebook Chăn nuôi vịt trên cạn - Một kỹ thuật mới: Phần 1

Ebook Chăn nuôi vịt trên cạn - Một kỹ thuật mới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số hiểu biết về tiêu hóa, hấp thu và trao đổi dinh dưỡng thức ăn ở gia cầm, giới thiệu một số giống vịt đang nuôi ở việt Nam, kỹ thuật chăn nuôi vịt trên cạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.