Ebook Chăn nuôi gia cầm bảo đảm an toàn sinh học: Phần 1

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, tập trung vào phương pháp chăn nuôi một số loại gia cầm để bảo đảm an toàn sinh học như: Chăn nuôi gà thả vườn, gà công nghiệp, vịt, ngan, ngỗng, chim bồ câu. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung 4 chương đầu cuốn sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.