Ebook Cấp tốc 10 chuyên đề 10 điểm thi môn toán: Phần 1 - Nguyễn Phú Khánh

Xin giới thiệu đến các bạn “Ebook Cấp tốc 10 chuyên đề 10 điểm thi môn toán” của tác giả Nguyễn Phú Khánh. Trong phần 1, tác giả sẽ trình bày về 5 chuyên đề đầu tiên, mỗi chuyên đề sẽ có những chủ đề, những dạng khác nhau. Chuyên đề 1: Một số bài toán thường gặp về đồ thị (Tiếp tuyến của đồ thị; Tương giao giữa hai đồ thị; Điểm thuộc đồ thị; …); Chuyên đề 2: Phương trình lượng giác; Chuyên đề 3: Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình; Chuyên đề 4: Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng; Chuyên đề 5: Hình học không gian… Mời các bạn tham khảo!