Ebook Cẩm nang kỹ thuật nuôi ong cơ bản: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Ebook Cẩm nang kỹ thuật nuôi ong cơ bản tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật tạo chúa, chia đàn; Sâu bệnh, kẻ thù hại ong mật, cây nguồn mật, kỹ thuật quản lý đàn ong theo thời vụ, thu hoạch, chế biến các sản phẩm ong. Mời các bạn cùng tham khảo.