Ebook Các văn bản mới quản lý nhà nước về giống cây trồng: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Các văn bản mới quản lý nhà nước về giống cây trồng" tiếp tục giới thiệu các quy chuẩn, quy phạm, nghị định, quyết định, thông tư,... của các cấp, ngành về quản lý giống cây trồng. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc được nhiều trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.