Ebook Các chuyên đề chọn lọc Toán lớp 6: Phần 1

Các chuyên đề chọn lọc Toán lớp 6: Phần 1 Số học do Tôn Thân biên soạn giới thiệu tới các bạn những bài tập về tập hợp; Các phép tính số tự nhiên; Số và chữ số; Lũy thừa; Tìm số tận cùng của một lũy thừa. Thông qua việc giải những bài tập trong tài liệu này sẽ giúp các bạn củng cố hơn kiến thức Số học môn Toán học lớp 6.