Ebook Các bài giảng về hình học phẳng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các bài giảng về hình học phẳng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Diện tích tam giác; Diện tích đa giác; Nguyên lý trải thảm; Cực trị hình học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.