Ebook Bóng hình của gió: Phần 2 - NXB Văn học

Phần 2 ebook, câu chuyện bắt đầu từ "Ngày hôm sau Fermín đến làm việc với đôi cánh thần
tình yêu trên vai, cười tủm tỉm và huýt sáo theo điệu bolero..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.