Ebook Bóng hình của gió: Phần 1 - NXB Văn học

Phần 1 ebook, câu chuyện bắt đầu từ "Tôi vẫn còn nhớ cái ngày cha dẫn tôi tới Nghĩa Trang Những Cuốn Sách Bị Lãng Quên lần đầu tiên. Đó là vào đầu hè năm 1945,
chúng tôi rảo bước qua những con phố của một Barcelona bị giam hãm dưới
những khoảng trời xám tro khi bình minh trút xuống Đại lộ Rambla de Santa
Mónica một dòng sáng cuồn cuộn sắc đồng đỏ..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.