Ebook Bảo quản và chế biến rau quả thường dùng ở Việt Nam (Phần 1) - NXB Phụ Nữ

Ebook "Bảo quản và chế biến rau quả thường dùng ở Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm 4 phần. Sau đây là phần 1 của ebook trình bày nội dung của 2 phần đầu: phần 1 mở đầu, phần 2 cách bảo quản và chế biến các loại trái cây ở Việt Nam.