Ebook Bao Công xử án: Phần 2 - NXB Kim Đồng

Phần 2 ebook từ hồi 14. Câu chuyện bắt đầu từ "Chút xíu mất đầu vì chị dâu. Ngày xưa ở phủ Tây An bên Tàu, có một người nhà già nhà giàu lắm tên là Sung Quý, vợ là Thang thị..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.