Ebook 421 mạch điện - Ứng dụng của đồng hồ đo điện: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "421 mạch điện - Ứng dụng của đồng hồ đo điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đồng hồ đo và điều chỉnh nhiệt độ kiểu lắp tủ, bảng; Đồng hồ vạn năng, Đồng hồ đo cách điện; Đồng hồ đo điện trở đất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.