Ebook 400 bài tập tiếng Anh 7: Phần 1

Sách là tập hợp của 400 bài tập mẫu tiếng Anh lớp 7 có kèm theo đáp án để kiểm tra đối chiếu. Những bài tập được tập hợp từ các đề thi bám sát theo các chương trình học của sách giáo khoa đang học. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.