Ebook 100 câu hỏi chọn lọc và trả lời về di truyền -- biến dị: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các câu hỏi về tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền học phát triển cá thể, di truyền quần thể, di truyền học người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.