Công nghệ vi sinh

Tài liệu “Công nghệ vi sinh” được biên soạn với mục đích là đáp ứng cho sinh viên và các bạn quan tâm đến linh vực vi sinh những hiểu biết về thế giới sinh vật với những ứng dụng thực tiễn rất phong phú. Để áp dụng nó 1 cách tốt nhất vào các quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp