Cơ hội và thách thức từ EVFTA đối với doanh nghiệp Việt Nam

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). EVFTA được kỳ vọng mang đến khá nhiều cơ hội và lợi ích cho nền kinh tế - xã hội Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam vượt lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội, EVFTA cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam cần phải thực sự nỗ lực để biến thách thức thành cơ hội...