Bài giảng Triết học - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đễ, Th.S Tô Mạnh Cường

Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới và vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy, điều đó cho thấy tầm quan trọng của Triết học đối với mỗi chúng ta. "Bài giảng Triết học" sau đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan và chân thực hơn về Triết học.