Ảnh hưởng của địa hình cục bộ đến độ cao Geoid của một số mô hình trọng trường trái đất

Sử dụng mô hình trọng trường trái đất và tính thêm số hiệu chỉnh địa hình cục bộ vào độ cao Geoid (hoặc dị thường độ cao) là một phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác đo cao GPS. Bài viết Ảnh hưởng của địa hình cục bộ đến độ cao Geoid của một số mô hình trọng trường trái đất sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.