• Sưu tập chuyên đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới (Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI – nhiệm kỳ 2015-2020)

  Sưu tập chuyên đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới (Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI – nhiệm kỳ 2015-2020)

  Sưu tập chuyên đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới (Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI – nhiệm kỳ 2015-2020) được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện và xuyên suốt cả quá trình từ khi thành lập Đảng bộ; những thành tựu của các kỳ Đại hội...

   246 p thuvienbrvt 20/10/2016 233 2

 • Tài liệu Vũng Tàu

  Tài liệu Vũng Tàu

  Tài liệu Vũng Tàu là tập tài liệu do sinh viên sưu tầm về các địa điểm văn hóa du lịch đặc sắc và nổi tiếng về vùng đất Vũng Tàu. Nội dung tài liệu giới thiệu chi tiết về các địa danh nổi tiếng ở vùng du lịch này như: chùa Đại Tòng Lâm, suối khoáng nóng Bình Châu, tượng chúa Kito, nghĩa trang Hàng Dương,... Mong rằng tập tài liệu sẽ cung...

   36 p thuvienbrvt 23/08/2016 111 3

 • Du lịch Côn Đảo

  Du lịch Côn Đảo

  Tài liệu trình bày các nội dung chính sau đây: Tài nguyên du lịch của Côn Đảo, tình hình khai thác du lịch hiện nay ở Côn Đảo, kinh nghiệm và bài học phát triển du lịch, một số hình ảnh về Côn Đảo. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p thuvienbrvt 28/11/2015 210 3

 • Quyết định 43/2013/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  Quyết định 43/2013/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  Quyết định 43/2013/QĐ-UBND về kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

   13 p thuvienbrvt 23/11/2015 83 1

 • Tỉnh Bà Rịa tiến tới đâu sau hơn 15 năm công nghiệp hóa - GS. Tôn Thất Trình

  Tỉnh Bà Rịa tiến tới đâu sau hơn 15 năm công nghiệp hóa - GS. Tôn Thất Trình

  Bài viết "Tỉnh Bà Rịa tiến tới đâu sau hơn 15 năm công nghiệp hóa" của GS. Tôn Thất Trình giới thiệu đôi nét về lịch sử Vũng Tàu, bàn luận về các hướng phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu như phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ du lịch ...cho thấy tình hình phát triển kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu. Mời bạn đọc tham khảo.

   11 p thuvienbrvt 23/11/2015 92 1

 • Báo cáo Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Báo cáo Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Báo cáo Kết quả tham vấn cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với mục tiêu thu thập các ý kiến của người dân/cộng đồng về những vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ nhằm đóng góp cho cho dự thảo tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam....

   20 p thuvienbrvt 23/11/2015 108 3

 • Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về Quy định thời hạn phối hợp, xem xét, thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo theo Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

   8 p thuvienbrvt 30/06/2015 129 3

 • Văn bản quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 2013

  Văn bản quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế giải thưởng ''ngọn hải đăng'' tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định.

   26 p thuvienbrvt 30/06/2015 136 2

 • Quyết định số 1339/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 1339/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 1339/QĐ-UBND 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

   240 p thuvienbrvt 30/06/2015 117 1

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về quản lý dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp

  Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về quản lý dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp

  Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về quản lý dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   16 p thuvienbrvt 30/06/2015 117 1

 • Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

   10 p thuvienbrvt 30/06/2015 124 1

 • Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án ''Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường'' trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2013 đến năm 2016.

   12 p thuvienbrvt 30/06/2015 129 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số