• Du lịch Côn Đảo

    Du lịch Côn Đảo

    Tài liệu trình bày các nội dung chính sau đây: Tài nguyên du lịch của Côn Đảo, tình hình khai thác du lịch hiện nay ở Côn Đảo, kinh nghiệm và bài học phát triển du lịch, một số hình ảnh về Côn Đảo. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

     27 p thuvienbrvt 28/11/2015 210 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số